ข้อมูลบริษัท

บริษัททรูเวิล์ด ทราเวล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ มีการรวมตัวของบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางหนึ่งของตลาดบริการด้านการท่องเที่ยว ทำหน้าที่การกระจายบริการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆไปสู่ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีกลุ่มพันธมิตรเป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและในต่างประเทศคอยให้การสนับสนุน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และส่วนของบริษัทต่างๆ ให้ดำเนินการจัดหาบริการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการมาตลอดระยะเวลาดำเนินการจนถึง ณ ปัจจุบัน

 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105555086546
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06891 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0105555086546 ออกโดย กรมสรรพากร

ที่ตั้งบริษัท

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น12 ยูนิต12B ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

02-286-2901 02-286-2903

บริการหลักของเรา

 • Wholesales ภายใต้แบรนด์
  KOREA PLUS+ , ASIANA PLUS + ,JEJU AUTUMN , JEJU WINTER ,JEJU SPRING , JEJU SUMMER ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกัน คุณภาพ โดยบริษัทเริ่มพัฒนาและปรับปรุง ทำให้เป็นที่ยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้ นที่ยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้
 • บริการรับจัดนำเที่ยว สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน สำหรับคณะและส่วนบุคคล ในประเทศเกาหลีใต้
 • บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก
 • บริการจัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ทั่วโลก
 • บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง
 • บริการจัดทำวีซ่า
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
×